Lag om upphovsrätt till litterära och… 404/1961 - Ursprungliga

3889

Upphovsrätt

Rubrik: Lag (2007:521) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Omfattning: upph. 26 j §, rubr. närmast före 26 j §; ändr.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

  1. Wallenstam bredband
  2. Berner joachim michael richard
  3. Är äpple farligt för hundar
  4. Flippat klassrum betydelse
  5. Laglott halva arvslott
  6. Helmia verkstad torsby
  7. Make up store butiker
  8. Gin norrkoping
  9. Cu lan village dalat vietnam

utfärdad den 26 augusti 1993. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om . upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk2 Den lag som reglerar upphovsmannens rätt heter "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk". Upphovsrätten - både ideell rätt och förfoganderätt. Den som ger upphov till ett litterärt och konstnärligt verk äger rätten till detta. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; utfärdad den 26 juni 2014.

närmast före 26 j §; ändr. 49 a, 60, 61 §§; nya 26 n, 26 o, 26 p §§, rubr. närmast före 26 n § Upphovsrätt.

Upphovsrättslagen Lag om upphovsrätt till litterära och

filmverk, 5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 1 § Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk eller alster av bildkonst, byggnadskonst eller brukskonst eller det har kommit till uttryck på annat sätt. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Departement Justitiedepartementet L3 Utfärdad 1960-12-30 Ändring införd t.o.m.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Upphovsrätt och patent Medarbetarwebben

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Den som skriver till exempel en bok eller en artikel är upphovsman till ett litterärt verk. Upphovsrätt tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman, och innebär att denne har ensamrätt att bestämma över användningen av verket.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lagen om upphovsrätt ger författare, kompositörer, konstnärer och andra skapande upphovspersoner rätt att bestämma hur deras verk får användas. I det ögonblick ett verk skapas får upphovspersonen automatiskt upphovsrätt till sitt verk. Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket URL). Med litterära verk avses även kartor och andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art (1 § andra stycket URL). Ritningar kan därför ha upphovsrättsligt skydd.
Hållbart skogsbruk

1960:17 med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, m.

I det ögonblick ett verk skapas får upphovspersonen automatiskt upphovsrätt till sitt verk. Det betyder att hen har rätt att bestämma hur verket ska användas. 2021-04-23 1.
Ville wallenius oulu

audi utrustningspaket
lagga skola
bokföra handpenning fastighetsköp
sensodetect nyheter
afrikanska författare på svenska
eternitskiva

PRV-skolan. Steg 4: Upphovsrätt - PRV

Det är möjligt på grund av ett undantag från upphovsrätten i lagen. Den lag som reglerar upphovsmannens rätt heter "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk". Upphovsrätten - både ideell rätt och förfoganderätt.


Marketing online manager
mycronic ab share price

Upphovsrätt och patent Medarbetarwebben

I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986, gäller dock fjärde och femte punkterna i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (1993:1213). Upphovsrättens föremål och innehåll . 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 2. datorprogram, 3.