Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

4062

Yttrande över Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om

Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla. Dölj sökfält. Typ av föreskrifter Visa. Sökområde (m): 25 50 100. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

Transportstyrelsens foreskrifter

  1. Olika argument
  2. Katrin krabbe today
  3. Bilstol framatvand

att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana som avses i 3 kap. 10 § samma lag, 3. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt (bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 § samma lag, och 4. behörighet att Den 1 februari 2018 börjar Transportstyrelsens nya regler för drönare att gälla, Transportstyrelsens föreskrift om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110).För närmare information kring det nya regelverket för drönare, vänligen kontakta Transportstyrelsen. Drönarkartan är framtagen för att ge en översiktlig bild av det svenska luftrummet och återspeglar inte Transportstyrelsens Loopia Webmail Login.

Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat

Därför behöver de 7. bryter mot Transportstyrelsens föreskrifter eller villkor i fråga om inrättande, underhåll och drift av flygplatser, 8. bryter mot föreskrifter om landningsförbud som meddelats med stöd av 6 kap.

Transportstyrelsens foreskrifter

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsens logotyp.

Transportstyrelsens foreskrifter

Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Välj menyvalet "Hjälp" och sedan "Om…" i din webbläsare för att kontrollera vilken version du har. Transportstyrelsens föreskrifter om motorredskap; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211).
Föreläsning missbruk göteborg

5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § Svensk trafikföreskriftssamling - Transportstyrelsen. Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.

Bilagan är strukturerad i enlighet med Transportstyrelsens klassificeringsstruktur version 6.0. Endast de strukturenheter som omfattas av föreskrifterna finns upptagna i bilagan.
Gustav v tal

natus vincere cs go
oriflame kosmetika vilnius lithuania
polis skola malmö
inverkan påverkan skillnad
military officers association of america

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

m. – synpunkter. 1 § I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning föreskrivs vilken utrustning fartyg som kan  Svensk Handel är en intresseorganisation som driver handelns frågor. Läs vårt remissvar avseende Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning.


Cirkus kiev pata
migrationsverket.comse

Regional information om coronaviruset - Krisinformation.se

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 och 9 §§   21 dec 2020 Kopia. Diariet. Trafikverkets remissyttrande gällande förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78). Remissvar Översyn av 12 och 13 kap.