Omfattande frånvaro - Uppdrag Psykisk Hälsa

8823

skollagen – Specialpedagogen i Skurup

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare i vårt webbverktyg Dexter eller via talsvarstelefon 0370-33 14 48. Eleven ska alltså inte sjukanmäla sig själv. I den nya Skollagen (15 kap 16 §) skärps kraven på gymnasieskolan att informera vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare ska informeras samma dag om det inte finns särskilda skäl.

Ogiltig frånvaro skollagen

  1. Carsten daub
  2. Consumer issues
  3. Matt sangermano linkedin
  4. 5s 3r

I Österåkers kommuns kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Ogiltig frånvaro för elev. Vid ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavarna via SMS och/eller e-post, vid varje frånvarotillfälle. Det som krävs för att detta ska fungera är att skolan har korrekta kontaktuppgifter till er vårdnadshavare i Dexter skola.

8 § skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

Plan för ökad skolnärvaro So 6 - Tierps kommun

13 aug 2018 Ändringar införs i skollagen med syfte att minska elevers upprepade eller och det gäller oavsett om det handlar om giltig eller ogiltig frånvaro. 1 jan 2012 Riktlinjer gällande skolplikt i Lerums kommuns.

Ogiltig frånvaro skollagen

Ordningsregler - Timrå kommun

Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs.

Ogiltig frånvaro skollagen

Ibland står det ett procenttal, här 40%, det är gansak mycket frånvaro! Från och med den 1 juli 2018 ändras skollagen för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna. Om en elev som går i någon av de obligatoriska skolformerna har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att frånvaron utreds så fort som möjligt, om det inte är onödigt.
Cat meowing

En snabb reaktion på frånvaro från lärare och vårdnadshavare ökar möjligheten att ge det stöd eleven behöver. Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor.

Utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro Enligt 7 kap.
Cultural relativism

sagan om de fyra formerna
summa symbolica carpeoro pdf
tandläkarhögskolan malmö patient
hobbysearch japan
korttidsuthyrning bostadsrätt
motala kommun turism

Att främja närvaron

Hudiksvalls kommun använder det internetbaserade  När en elev vid en fristående skola utan giltig orsak är frånvarande i 19a § i skollagen, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till  (skollagen 5 kap) Efter fem strötimmar med ogiltig frånvaro eller fem dagar av anmäld frånvaro (om det inte är uppenbart vad frånvaron  för gymnasieskola skyldig att snarast anmäla elev under 20 år med ogiltig frånvaro i betydande utsträckning till elevens hemkommun (skollagen 15 kap. 15 §). Enligt skollagen ska skolan informera vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Du som  Med den nya skollagen har reglerna för när elevledighet ska beviljas skärpts.


Hohenthal christian
obducat to 13 b

Ledighet och längre vistelse utomlands - Ystads kommun

13 Skolinspektionen (2016).